Szukaj
  • klinika ABA

Złe zachowanie jakie są jego przyczyny i funkcje?

Wielu nauczycieli i rodziców spotyka się z problemem złego zachowania

dzieci. Uczeń z trudnymi zachowaniami stanowi wielkie wyzwanie dla placówki edukacyjnej.

Z jednej strony nauczyciel chce pomóc, z drugiej z powodu braku odpowiednich narzędzi, używa nieefektywnych metod do poprawy zachowania, często odnosząc porażkę.

Dziecko sprawiające problemy wychowawcze w szkole lub przedszkolu, wobec braku efektywnych strategii radzenia sobie z zachowaniem przenoszone jest do innej placówki,

w skrajnych przypadkach uczeń w normie intelektualnej kierowany jest do placówki specjalne z powodu braku kontroli nad jego zachowaniem. Zachowania agresywne, ucieczkowe i inne nieakceptowane społecznie, są barierą w nabywaniu wiedzy.

Żeby zmienić zachowanie, należy znać jego cel. Istnieją cztery podstawowe funkcje złego zachowania:

  1. Unikanie, uchylenie się od wykonania zadania

  2. Uwaga- pozyskanie skupienia otoczenia na sobie poprzez niewłaściwe zachowanie

  3. Pozyskanie określonej rzeczy

  4. Autostymulacja- dostarczenie wrażeń sensorycznych

Analizując zachowanie poprzez jego funkcje będziesz znał jego przyczyny a tym samym możesz skutecznie pracować nad jego zmianą.

43 wyświetlenia

505 422 470

©2020 by Klinika ABA. Proudly created with Wix.com