Szukaj
  • klinika ABA

Nauka mówienia a motywacja.

Według Skinnera zachowanie, które jest wywołane i podtrzymywane dzięki wzmacnianiu przez druga osobę lub przedmiot to zachowanie werbalne.

Uczenie mówienia należy powiązać z jego funkcją, w ten sposób dziecko poznaje do czego służy mówienie. Na początku nauki mówienie służy do uzyskiwania upragnionych rzeczy lub dostępu do różnego rodzaju aktywności.Podział mowy na język receptywny i ekspresywny jest niewystarczający do zrozumienia złożonego procesu jakim jest nauka mówienia, która w przypadku dzieci z autyzmem napotyka na szczególnie duże trudności.

"Podstawowe operaty werbalne" (The Elementary Verbal Operants):

  1. Prośba - MAND - o rzeczy lub aktywności, informacje

  2. Naśladowanie motoryczne- odwzorowanie zobaczonego ruchu lub działania

  3. Naśladowanie werbalne - umiejętność powtórzenia dokładnie tego co słyszysz

  4. Umiejętność wykonywania poleceń lub spełniania próśb - (umiejetność słuchacza, język receptywny)

  5. Umiejetność odpowiadania na pytania, prowadzenia rozmowy, reakcje intrawerbalne -użycie słów uzależnione jest od wypowiedzi drugiej osoby

  6. Język tekstualny- czytanie

  7. Nazywanie (takt)- umiejetność werbalnego rozpoznawania przedmiotów

  8. Pisanie

  9. Cecha, Funkcja Klasa (Feauture, Function and Class -FFC) - umiejętność określenia przedmiotu na podstawie opisu jego cech, funkcji lub klasy czyli zdolność receptywnego rozpoznawania poszczególnych przedmiotów na podstawie opisu ich funkcji czy klasy przedmiotów.

źródło:

Robert Schramm - Motywacja i wzmacnianie czyli jak zdobywać przewagę nad autyzmem.
34 wyświetlenia

505 422 470

©2020 by Klinika ABA. Proudly created with Wix.com