Wierzymy, że skuteczne interwencje to wysiłek zespołowy, w którym wszystkie strony pracują

razem nad osiąganiem wspólnych celów. Partnerstwo z rodzicami jest integralną częścią skuteczności interwencji każdego dziecka.

W związku z tym rodzice Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ABA

są aktywnymi uczestnikami programów swoich dzieci i my jako placówka terapeutyczna jesteśmy zobowiązani wspierać ich na różne sposoby. Każdy Indywidualny Program Terapeutyczny jest tak skuteczny, jak jego użyteczność w naturalnym środowisku dziecka, czyli codziennym życiu rodzinnym! Informujemy rodziców o umiejętnościach, których uczą się ich dzieci, aby mogli wzmacniać je

w domu i w ten sposób utrzymywać efekty terapii poza placówką przedszkolną. Pracownicy raz

w miesiącu  spotykają się z rodzicami aby omówić ogólne postępy oraz cele

krótko - i długoterminowe.